Home 알림마당AI 관련정보

알림마당

AI 관련정보


 
작성일 : 22-03-05 23:36
(정읍, 철원) 야생조류 H5, H7형 조류인플루엔자(AI) 항원 검출에 따른 차단방역 강화 알림
 글쓴이 : 대한양계협…
조회 : 372  
   야생조류_H5,_H7형_조류인플루엔자_AI__항원_검출에_따른_차단방역_강화_알림.pdf (224.6K) [1] DATE : 2022-03-05 23:36:02
   야생동물_조류인플루엔자_바이러스_검사결과_알림_전북_정읍_분변__검출_.pdf (116.3K) [6] DATE : 2022-03-05 23:36:02
   야생조류_조류인플루엔자_바이러스_검사결과_알림_강원_철원_폐사체__검출_.pdf (120.9K) [1] DATE : 2022-03-05 23:36:02
(정읍, 철원) 야생조류 H5, H7형 조류인플루엔자(AI) 항원 검출에 따른 차단방역 강화 알림


 
   
 


TOP