Home 알림마당공지사항

알림마당

공지사항

 
작성일 : 18-12-26 15:57
2019 축사시설현대화사업 시행지침 알림
 글쓴이 : 대한양계협…
조회 : 2,246  
   2019년_축사시설현대화사업_시행지침_알림.pdf (134.8K) [440] DATE : 2018-12-26 15:57:44
   181218_19년_축사시설현대화사업_지침_6.1___1_.hwp (78.5K) [125] DATE : 2018-12-26 15:57:44
   181218_19년_축사시설현대화사업_지침_신구대비표_6___1_.hwp (44.5K) [96] DATE : 2018-12-26 15:57:44

2019년 축사시설현대화사업 시행지침을 붙임과 같이 알려드리니 붙임내용을 참고하시어 사업관리에 만전을 기해주시기 바랍니다.

(신청:해당 지자체 축산과)


자세한 내용은 첨부파일 참고바랍니다.


2019년 축사시설현대화사업 시행지침 알림.pdf_page_1.jpg


 
   
 

TOP

select count(*) as cnt from g4_login where lo_ip = '107.23.129.77'

145 : Table './poultry/g4_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php